Đôi lời…

cafe 2Tôi viết báo cũng được gần 20 năm. Viết tài tử, vui viết buồn ngưng, có khi viết liên tục vài ba tháng, có khi ngưng vài ba năm. Mới đầu là dịch, rồi viết, mà chỉ viết quanh quẩn trong lĩnh vực khoa học, đôi khi lấn sân qua chuyện nhân văn một chút. Có lần ngứa miệng nói leo qua cả đề tài…giáo dục, nhưng bây giờ thì hết dám rồi.

(tuyển tập “Những thằng già nhớ mẹ”)

Continue reading

Posted in Thằng già nhớ mẹ | Tagged | 4 Comments

Rắc rối hạn dùng trên nhãn thực phẩm

Source: Rắc rối hạn dùng trên nhãn thực phẩm

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hồi đó tụi mày ở đâu?

Source: Hồi đó tụi mày ở đâu?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Huyền thoại 5 giây và giải Ig Nobel.

Source: Huyền thoại 5 giây và giải Ig Nobel.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Huyền thoại 5 giây và giải Ig Nobel.

Source: Huyền thoại 5 giây và giải Ig Nobel.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sáng ăn khoai đã thành khoái ăn sang

Source: Sáng ăn khoai đã thành khoái ăn sang

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Có thể làm giảm đáng kể mức arsenic trong gạo

Source: Có thể làm giảm đáng kể mức arsenic trong gạo

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Đường vàng nâu là loại đường gì?

Source: Đường vàng nâu là loại đường gì?

Posted in Uncategorized | Leave a comment