Daily Archives: 07/11/2013

Công án thiền

Thiền là vô niệm, công án thiền là con đường ’đạt’ đến vô niệm. Thiền qua cái nhìn của chúng ta có chiều sâu và chiều dài. Sâu vì được coi là một triết lý sống, và dài vì đòi … Continue reading

Posted in Thân hữu viết | Tagged | Leave a comment