Daily Archives: 10/12/2013

Rất nên quan tâm tới…lưu manh

Lưu manh du đãng… ở ta đóng vai trò lớn trong các cuộc chiến tranh kể cả nội chiến lẫn chống ngoại xâm. Nhiều bộ sách cũ tôi đọc được có ghi những người theo Đinh Bộ Lĩnh cờ lau … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment