Daily Archives: 14/04/2014

Hư còn đỡ, hỏng là tiêu!

Thực phẩm hư nhưng chưa chắc đã hỏng. Hư ăn vào thường là chẳng sao, nhưng hỏng ăn vào là mắc bệnh. Cả hai đều do vi khuẩn gây ra. Nếm, ngửi, nhìn có thể nhận ra đồ ăn bị … Continue reading

Posted in An toàn thực phẩm | Tagged | 4 Comments