Daily Archives: 28/04/2014

Mì gói, chia tay lại nhớ

Mì gói có mặt ở Sàigòn từ cuối thập niên 60. Hồi đó thức khuya học thi, gặp chỗ bí, làm một tô mì gói thì cái đầu trở nên sáng suốt lạ thường. Hơn 40 năm sau, khi VN … Continue reading

Posted in An toàn thực phẩm | Tagged | 4 Comments