Daily Archives: 29/04/2014

Chuyện của một thời

Thằng bạn Việt kiều mới đây gửi mail cho tôi: “ … Sàigòn dạo này còn nhiều xích lô không? Cứ đến những ngày tháng tư này, tao lại nhớ đến xích lô. Bây giờ, mày chạy 2 bánh nổi … Continue reading

Posted in Thằng già nhớ mẹ | Tagged | 1 Comment