Daily Archives: 05/05/2014

Nhãn thực phẩm: Đọc chơi cho biết

Thông tin trên nhãn thực phẩm vừa kín vừa hở. Hở nhiều hơn kín. Hở vì phải “show hàng” theo luật định, nhưng nhiều khi hở quá sự thật. Kín có chút xíu, nhưng hiểm. Người ta công bố sao, … Continue reading

Posted in An toàn thực phẩm | 4 Comments