Daily Archives: 23/05/2014

Thư rơi

Một trong những khuyết điểm lớn nhất của người Việt là sự chia rẽ. Một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của tệ nạn chia rẽ ấy là hiện tượng thư rơi. Nguyễn Hưng Quốc

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment