Daily Archives: 26/05/2014

Sướng vì chưa tính sổ chất béo trans

Báo chí đưa tin phát hiện: “có tới 38% mẫu mì gói có chứa Trans fat” và tiếp theo là bình luận chát chúa về trans fat. Thông tin kiểu đó chẳng nói lên được điều gì. Hàm lượng? Cỡ … Continue reading

Posted in An toàn thực phẩm | Tagged | 7 Comments