Daily Archives: 16/06/2014

Chuyện nhà Minh cướp sách của ta đem về Tàu

Hồ Nguyên Trừng, con trưởng của Hồ Quý Ly. Bị bắt đưa về Tàu nhưng Nguyên Trừng đã không bị ghép tội và bị xử cực hình vì ông đã bằng lòng đem tài riêng của mình, tài chế súng … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment