Daily Archives: 08/12/2014

Danh ngôn của Đức Đạt Lai Lạt Ma 14

Tiềm năng con người vốn bằng nhau ở mỗi người. Cảm giác: “tôi không có giá trị” là sai lầm. Hoàn toàn sai lầm. Bạn đang lừa dối chính mình. Chúng ta có năng lực tư duy, do vậy, thử … Continue reading

Posted in Lướt web | Leave a comment