Daily Archives: 17/12/2014

Thực phẩm hữu cơ an toàn hơn?

Rau quả, thực phẩm hữu cơ được quảng cáo là an toàn hơn, ngon hơn, đậm hơn, bổ hơn, và nào là thực phẩm siêu sạch, vườn sạch, tự nhiên,… Nghe mát rượi! Nhưng rất tiếc, sau khi đã duyệt … Continue reading

Posted in An toàn thực phẩm | Tagged | Leave a comment