Daily Archives: 06/01/2015

Tha nợ cho chúng con…và cho cả Phu Lam

Cuối năm 2012, Phu Lam té ngửa ra rằng đứa con trai Elvis Lam mà ông hằng yêu dấu không phải con ruột của ông, xét nghiệm DNA khẳng định. Hận đời, hận tình, ông thề sẽ giết hết bảy … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment