Daily Archives: 19/01/2015

Chuyện thúng, mủng, rổ, rá…

Lúa đã cấy xong, nước nôi ngoài ruộng cũng đã ổn, được hôm rảnh việc, anh  Tuy đem rựa ra ngồi dựa gốc mít  vót nan để đan thêm mấy cặp trạt dùng gánh  phân cho kỳ bón phân sắp … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment