Daily Archives: 20/01/2015

Thảm sát đệ tứ quyền

Ngàn năm trước, con người sống thành từng bộ lạc, giết nhau giành thực phẩm. Khi có thần thánh, giết nhau vì niềm tin khác biệt. Khi nhân loại văn minh, chính thức giết nhau trong chiến tranh. Ngày nay … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment