Daily Archives: 15/03/2015

Kính thưa các đại gia thủy sản

Đem Thúy Vân đánh tráo Thúy Kiều Bây giờ xuất khẩu, các doanh nghiệp đều phải ghi rõ tên cá tra là ”pangasius hypophthalmus”, đâu dám giỡn chơi với Tây với Mỹ. Vậy mà các ngài lại (nỡ) đùa dai … Continue reading

Posted in An toàn thực phẩm | Tagged | Leave a comment