Daily Archives: 12/08/2016

Mùa thu của Đặng Thế Phong

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Có những người nhạc sĩ trong suốt cuộc đời sáng tác của mình chỉ để lại cho thế nhân số ca khúc đếm không hết một bàn tay. Đó là cố nhạc sĩ…

Posted in Uncategorized | Leave a comment