Daily Archives: 13/08/2016

Những thay đổi trong truyền thống Phật giáo do ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Cài hoa lên áo là một tập tục vay mượn 50 năm trước của Nhật Bản, thêu dệt vào nghi lễ của ngày tưởng nhớ tổ tiên; nhưng đến nay, dù bông cẩm…

Posted in Uncategorized | Leave a comment