Nước mắm truyền thống và công nghiệp, khác nhau chỗ nào?

Từ xưa đến nay, nói đến nước mắm, mọi người đều hiểu đó thứ nước chấm làm từ cá và muối, ủ chượp cả năm mới ra được nước mắm. Chỉ khoảng hơn chục năm trở lại đây, một số doanh nghiệp mua nước mắm (…

Source: Nước mắm truyền thống và công nghiệp, khác nhau chỗ nào?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Nước mắm truyền thống và công nghiệp, khác nhau chỗ nào?

  1. nhathungdaongoc says:

    Vậy nước mắm công nghiệp khác nước mắm truyền thống chỗ nào? Bài viết ngắn quá vậy ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s