Màu đỏ của thịt gây ung thư?

Độc giả hỏi: Tôi nghe nói thịt đỏ độc hại hơn thịt trắng. Thịt heo và thịt bò đều là thịt đỏ, sau khi luộc thì thịt bò lại có mầu xậm hơn thịt heo? Còn cá nữa, tôi thấy cá hồi bán ở siêu thị cũng c…

Source: Màu đỏ của thịt gây ung thư?

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s