Daily Archives: 01/06/2017

Nước uống kiềm ion chữa được ung thư?

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Độc giả hỏi: Tôi thấy trên mạng quảng cáo nhiều về máy lọc nước uống tạo ion kiềm. Uống nước ion kiềm trị được đủ thứ bệnh, trị đau bao tử, bổ xương,…

Posted in Uncategorized | Leave a comment