Daily Archives: 08/06/2017

Gạo đồ khôn hơn gạo trắng

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Khoảng 50% dân ăn cơm trên thế giới, đa số là ở Châu Á, một ít ở Mỹ, Châu Âu, dùng gạo đồ để nấu cơm. Người mình cũng là chuyên dân ăn…

Posted in Uncategorized | Leave a comment