Daily Archives: 13/06/2017

Non xanh vẫn còn đó, Hoàng hôn đỏ bao lần!

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Cái không đổi thay là núi là sông, cái đổi thay là đám người vãng lai. Cái không đổi thay là trời đất cứ đúng thời lại sang mùa, cái đổi thay là…

Posted in Uncategorized | Leave a comment