Daily Archives: 16/06/2017

Thực phẩm kỵ nhau có thiệt không?

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Nhiều bài báo nói về các thực phẩm này kỵ thực phẩm kia, ăn hai thứ chung với nhau sẽ bị ngộ độc, sinh đủ  chứng này bệnh nọ, thậm chí bị tử…

Posted in Uncategorized | Leave a comment