Daily Archives: 01/07/2017

Gạo lứt mầm còn tốt hơn gạo lứt

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Về dinh dưỡng, gạo đồ tốt hơn gạo trắng vì biết cách cất giữ dinh dưỡng vào hạt gạo trước khi đi làm đẹp (xay xát chà bóng). Gạo lứt tốt hơn gạo…

Posted in Uncategorized | Leave a comment