Daily Archives: 07/07/2017

Chỉ nên ăn thịt nướng vừa phải

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Đối thoại ATTP : Dù khoa học chưa cảnh báo gay gắt, nhưng cũng khuyên ăn thịt nướng vừa phải. Chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng mối liên hệ giữa thịt nướng…

Posted in Uncategorized | Leave a comment