Daily Archives: 25/08/2017

Mấy bà chê tỏi nảy mầm

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Tạo hoá luôn luôn sắp đặt cho mầm sống những điều kiện tốt đẹp nhất để phát triển.Tỏi nẩy mầm cũng thế, lúc đó tỏi chứa nhiều chất dinh dưỡng cho mầm sống…

Posted in Uncategorized | Leave a comment