Bơ và magarine, chọn thứ nào?

Vũ Thế Thành

Bơ và magarine đều có công dụng như nhau.Bơ là sản phẩm truyền thống của dân Tây, nhà làm cũng được.Magarine ra đời sau bơ, là sản phẩm công nghiệp.Bơ và magarine đều có hàm lượng chất béo trên 80%.Magarine lăm le thay bơ.Cả hai đều nhân danh sức khỏe người tiêu dùng, khẩu chiến không ngừng cả vài chục năm nay. Chọn thứ nào?

Vũ Thế Thành

View original post 988 more words

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s