Thực phẩm cường dương

Vũ Thế Thành

Đối thoại ATTP: thực phẩm cường dương

Chẳng những là tôm tép, mà ngày nào đó, không khéo người ta sẽ đồn, vừa cơm vừa phở biết đâu lại giúp bổ thận tráng dương. Tinh thần lành mạnh, ăn uống lành mạnh, sức khỏe lành mạnh, thì mọi thứ đều ổn.

Nguồn: soha.vn thực phẩm cường dương

View original post

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s