Daily Archives: 04/10/2017

Bột ngọt có gây tổn hại thần kinh?

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Đối thoại ATTP: Bột ngọt có gây tổn hại thần kinh Triệu chứng bạn vừa mô tả gọi là ‘hội chứng cao lâu Tàu’ (Chinese Retaurant syndrom). Bản thân tôi cũng bị hội…

Posted in Uncategorized | Leave a comment