Daily Archives: 10/11/2017

Thực phẩm hữu cơ chẳng an toàn, bổ béo hơn so với thực phẩm thông thường

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Đối thoại ATTP: Thực phẩm hữu cơ chẳng an toàn, bổ béo hơn so với thực phẩm thông thường Nhiều nghiên cứu cho thấy, thực phẩm hữu cơ, xét về mặt dinh dưỡng…

Posted in Uncategorized | Leave a comment