Daily Archives: 10/12/2017

Một thứ anh Hai Sài Gòn

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Khi tôi viết những dòng này, cô ba Sài Gòn đang thời thượng bởi một bộ phim mang tựa đề y như thế. Ở đất Sài Gòn, ít ai có thể quên tiếng…

Posted in Uncategorized | Leave a comment