Một thứ anh Hai Sài Gòn

Vũ Thế Thành

Khi tôi viết những dòng này, cô ba Sài Gòn đang thời thượng bởi một bộ phim mang tựa đề y như thế. Ở đất Sài Gòn, ít ai có thể quên tiếng tăm cô Ba “xà bông” bởi vẻ đẹp nức tiếng. Cô ba Thiệu trở thành một thứ biểu tượng “Sài Gòn” sau khi là hoa hậu trong cuộc thi nhan sắc đầu tiên của thành phố công nghiệp này và hình ảnh cô trở thành logo của hãng xà bông Việt Nam do ông Trương Văn Bền sáng lập.

Công Khanh (Thế Giới Tiếp Thị)

View original post 704 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s