Daily Archives: 20/12/2017

Thịt nhiễm E.coli, tự bảo vệ thế nào?

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Báo chí đưa tin, 100% mẫu kiểm tra (150/150 mẫu) từ gồm thịt gà, vịt, heo đều nhiễm vi khuẩn E.coli vượt giới hạn cho phép. Đó là kết quả khảo sát từ…

Posted in Uncategorized | Leave a comment