Daily Archives: 03/01/2018

Cá biển, mùi tanh điệu nghệ

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Cá mà không tanh thì không phải là cá, nhưng cá chỉ tanh khi bắt đầu chết. Chết càng lâu càng tanh, cho đến khi hóa ươn. Cá biển tanh hơn cá sông.…

Posted in Uncategorized | Leave a comment