Daily Archives: 05/01/2018

Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Tôi sinh ra, lớn lên ở Sài Gòn. Tuổi thơ ở khu Tân Định. Dọn nhà một lần cũng lòng vòng đâu đó, gần cổng xe lửa số Sáu, bên bờ kênh Nhiêu…

Posted in Uncategorized | Leave a comment