Daily Archives: 09/01/2018

Giao lưu – Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Buổi giao lưu này do NES Education tổ chức. Bạn nào rảnh thì ghé, tán dóc chuyện Sài Gòn. Tôi chưa tới chỗ này bao giờ, nhưng nghe nói không gian thoáng và…

Posted in Uncategorized | Leave a comment