Daily Archives: 13/02/2018

Trò chuyện với ông Khoai Lang của Chính Luận

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Chính Luận là tên một nhật báo khá nổi tiếng tại Sài Gòn trước năm 75. Tờ báo này có chuyên mục Chuyện Phiếm, nói nhăng nhít đủ chuyện trên trời dưới đất.…

Posted in Uncategorized | Leave a comment