Daily Archives: 24/02/2018

Sài Gòn, la de vài hột

Originally posted on Vũ Thế Thành:
“…Ghé vào quán nhậu gần nghiã trang quân đội, ông bắt gặp một người lính đang ngồi uống bia một mình, trên bàn đặt hai ly bia. Anh lính vừa đi đưa đám…

Posted in Uncategorized | Leave a comment