Daily Archives: 12/03/2018

Đường ra khỏi Basra

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Tôi nhận ra, thằng lái xe là Abu gì đó, tôi quên mất. Nó vẫn thường giao sữa mỗi thứ Hai, thứ Năm. Nhưng hôm nay là thứ Sáu mà. Ngày thứ Sáu…

Posted in Uncategorized | Leave a comment