Không thấy nước mắm gây ngộ độc histamine

Vũ Thế Thành

Đối thoại giữa ông Vũ Thế Thành và Công Khanh (báo TGTT) về ngộ độc histamine khi ăn cá biển

CK: Có người ban đầu ăn cá biển không sao, nhưng có lúc lại bị dị ứng. Tại sao?

VTT: Hầu hết các trường hợp ăn cá biển bị “dị ứng”, nhưng thật ra không phải dị ứng mà bị ngộ độc histamine.

View original post 1,130 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Không thấy nước mắm gây ngộ độc histamine

  1. nhathungdaongoc says:

    Tên này em không biết nhưng nước mắm giả thì chắc chắn sẽ gây ngộ độc.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s