Daily Archives: 05/07/2018

Thiếu khoáng vi lượng thì sao?

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Khoáng vi lượng xài rất, rất ít, nhưng lại rất cần thiết cho sức khỏe con người. Có khoảng hai tỉ người  được xem là thiếu iod, sắt, kẽm…, vì thế hầu hết…

Posted in Uncategorized | Leave a comment