Monthly Archives: September 2018

Trời mưa thèm canh măng

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Măng (bamboo shoot) là cây non nhú ra khỏi mặt đất của tre của trúc. Có cả trăm loại tre trúc khác nhau, tất cả đều cho ra măng, nên măng ngon dở…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lỡ yêu cô hàng chả cá mắm tôm

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Mắm tôm không chỉ là quốc hồn quốc túy của nền ẩm thực Việt, mà còn là thứ dân gian dùng để trừ tà, yêu tinh ma quái… Ma quỷ còn sợ mùi…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lời gió qua phone

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Tôi bị tim mạch đã lâu, thỉnh thoảng trở chứng phải nằm nhà thương. Cách đối xử không “pro” của nhân viên, y tá và bác sỹ trong các bịnh viện Việt Nam…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chim, Rắn, Người và… OM

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Tôi đang ở Đà lạt, ông gọi phone: Moa đang triển lãm tranh ở nhà chú Hỏa. Về đây, thích tấm nào, moa tặng. Moa tặng tranh không tặng khung, toa phải trả…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nước mắm sản xuất tại Phú Quốc có phải là “Nước mắm Phú Quốc”?

Originally posted on Vũ Thế Thành:
? Nước Mắm Phú Quốc sản xuất tại Phú Quốc, nhưng nước mắm sản xuất tại Phú Quốc chưa chắc đã là Nước Mắm Phú Quốc. Cho dù cá cơm Phú Quốc, ủ…

Posted in Uncategorized | Leave a comment