Daily Archives: 21/11/2018

Người tình trong “Nửa Hồn Thương Đau”

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Phạm Duy và người đàn bà (mà) người ta đồn chính (là) sự phụ bạc của Khánh Ngọc, khiến Phạm Đình Chương phỏng thơ Thanh Tâm Tuyền thành ca khúc  “Nửa Hồn Thương…

Posted in Uncategorized | Leave a comment