Daily Archives: 22/11/2018

Đường lỏng có đáng ngại ?

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Đường lỏng là tên thông dụng để gọi đường xi rô bắp cao frutose (HFCS – High-fructose corn syrup). Đường fructose cũng có nhiều trong các loại trái cây, nhưng khoa học không…

Posted in Uncategorized | Leave a comment