Daily Archives: 28/11/2018

Dai và mềm

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Thịt mềm thì dễ nhai, dễ cắt và dễ… nuốt.  Thịt dai thì ngược lại, khó cắt khó nhai. Thịt mềm là phần thịt mà động vật ít hoạt đông. Lườn gà, thăn…

Posted in Uncategorized | Leave a comment