Daily Archives: 28/12/2018

Nói chuyện… độc để giải độc

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Thực phẩm bẩn là nỗi ám ảnh với người tiêu dùng, vừa ăn vừa sợ. Bẩn thì ắt có độc chất, ăn vào không chết liền thì cũng chết từ từ vì ung…

Posted in Uncategorized | Leave a comment