Daily Archives: 03/01/2019

Đầu năm nói chuyện ăn chay

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Ăn chay đang là xu hướng (nhỏ) ngày càng tăng trong xã hội ăn… thịt. Ăn chay ở đây được hiểu là chay tuyệt đối (vegan), thịt cá không ăn đã đành, mà…

Posted in Uncategorized | Leave a comment