Daily Archives: 25/01/2019

Cha, con và nước mắm

Originally posted on Vũ Thế Thành:
“… Hai năm nay nó làm cho tôi từ chết đến bị thương. Ngựa non háu đá, tôi đang phải siết lại, nhưng không giao cho nó thì giao cho ai bây giờ?.…

Posted in Uncategorized | Leave a comment