Daily Archives: 31/01/2019

Chẳng cần khô hay ngọt cũng nhức đầu!

Originally posted on Vũ Thế Thành:
Mục “Ngon & Lành” này cả năm nói toàn chuyện ăn cái này có hại, uống cái kia có lợi. Mệt người viết, điếc người nghe. Bài báo cuối năm này, tiễn chó…

Posted in Uncategorized | Leave a comment